foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 U WIEWIÓREK WE WRZEŚNIU

JA I MOI KOLEDZY

 • poznamy się z nowymi koleżankami, kolegami i paniami w grupach,
 • ustalimy regulamin właściwego i bezpiecznego bawienia się na sali i na placu zabaw,
 • poznamy zasady zgodnego funkcjonowania w grupie – cichej, zgodnej zabawy, stosowania zwrotów grzecznościowych, porządkowania miejsca pracy i zabawy, poszanowana własnych i cudzych rzeczy, wzajemnej pomocy,
 • nabędziemy umiejętności współżycia w grupie, będziemy się uczyć współpracy i tolerancji.

NASZE PRZEDSZKOLE

 • poznamy kąciki zainteresowań w naszej sali oraz zasady korzystania z nich,
 • utrwalimy umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania butów i ubrań, posługiwania się sztućcami, poprawnego chwytu i korzystania z kredek, pędzli, nożyczek podczas wycinania,
 • poznamy schemat własnego ciała z uwzględnieniem stron prawej i lewej ,
 • utrwalimy zasady korzystania z zabawek w ogrodzie przedszkolnym,
 • nauczymy się adresu i pełnej nazwy naszego przedszkola.

NA ULICY

 • zapoznamy się z zasadami ruchu drogowego i pieszego, przechodzenia przez jezdnię w wyznaczonych miejscach,
 • będziemy słuchać odgłosów pojazdów z najbliższego otoczenia,
 • będziemy spacerować i poznawać ciekawe miejsca w pobliżu przedszkola,
 • poznamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób.