foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

U WIEWIÓREK

w kwietniu

SZYBKO BIEGNIE KAŻDY DZIEŃ, ROSNĘ SZYBKO, DUŻO WIEM

 • Poznamy nazwy dni tygodnia podstawie wiersza J. Brzechwy;
 • Nauczymy się dokonywać pomiaru długości;
 • Będziemy określać przedmioty za pomocą jednej miary;
 • Będziemy wypowiadać się na temat swojego wyglądu;
 • Stworzymy swój własny portret;

WIELKANOCNE ZWYCZAJE

 • Rozbudzenie zainteresowań zwyczajami Świąt Wielkanocnych
 • Zapoznanie dzieci z jajkami ptaków różnych gatunków
 • Przeliczanie jajek i klasyfikowanie ich według wielkości, porównywanie liczebności
 • Malowanie pisanek według własnego pomysłu
 • Rozwiązywanie zagadek słownych związanych z Wielkanocą
 • W toku zajęć plastycznych wykonanie koszyczka wielkanocnego – uzupełnianie koszyczka sylwetami palemek, pisanek, baranków
 • Udział dzieci w spotkaniu z Zajączkiem Wielkanocnym – wprowadzenie w radosny nastrój oczekiwania na święta;

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wypowiadaniu się na temat ochrony środowiska naturalnego
 • Uświadomienie niekorzystnych skutków działalności człowieka dla środowiska – wypowiadanie się na temat znaczenia czystego powietrza
 • Poznanie znaczenia procesu przetwarzania odpadów
 • Kształtowanie nawyków proekologicznych – segregowanie śmieci oraz wykorzystanie pojęcia „recykling” w praktyce
 • Wykorzystanie surowców wtórnych do prac plastyczno - technicznych
 • Udział z podchodach a tematyce pro –ekologicznej z okazji Dnia Ziemi na terenie poznańskiej Cytadeli.