foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

U JEŻY W PAŹDZIERNIKU

 

Idzie jesień przez ogród i sad

- rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań

- rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej

- rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów

- rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

- odkrywanie liter o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1 i 2

 

,, Idzie jesień do zwierząt''

- uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią

- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego

- odtwarzanie prostych przebiegów rytmicznych

- poznawanie właściwości wybranych produktów (orzechów)

- odkrywanie liter a, A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3

 

,,Co z czego otrzymujemy?''

- rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci

- odkrywanie litery m.M -małej i dużej; utrwalenie poznanych liter

- poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody

- zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba

- poznawanie właściwości fizycznych oraz zastosowani węgla i wełny

- utrwalenie nazw liczebników porządkowych

- zapoznanie z figurą geometryczną- prostokątem

 

,, Idzie jesień z deszczem''

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie

- odkrywanie litery e, E – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości

- rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą przymiotników

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych