foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

U JEŻY W CZERWCU

Niby tacy sami a jednak inni

- poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją

- utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka

- poznawanie innych kultur

- kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

- ksztaltowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych

,, Wakacyjne podróże''

- kształtowanie logicznego myślenia

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

- poznawanie historii powstawania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania

- poznawanie charakterystycznych cech lata

- zwrócenie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku

,,Pożegnania nadszedł czas''

- utrwalenie nazw dni tygodnia

- rozwijanie umiejętności czytania

- rozwijanie spostzregawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej

- rozwijanie sprawności rachunkowej

- porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech pór roku

- poznawanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

- nabywanie odwagi w prezentowaniu sinnym swoich umiejętności- recytowanie wierszy oraz śpiewanie piosenek podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego

,, Sport''- projekt edukacyjny

- budowanie wiedzy na temat sportu i różnych dyscyplin sportowych

- uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego

- poznawanie sylwetek znanych Polaków

- zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu