foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

U JEŻY W STYCZNIU

„ Mijają dni, miesiące, lata”

- odkrywanie liter s, S – małej i wielkiej

- poznanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

- utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych  pór roku

- wprowadzenie znaku matematycznego +

 - stosowanie znaków + i = w sytuacjach zadaniowych

-  rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dnia i nocy oraz pór roku

„ Zima i zwierzęta”

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

- odkrywanie litery n, N – małej i wielkiej; określanie miejsca spółgłoski w słowie

-  rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

-  tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech, wyodrębnianie części wspólnej zbioru

-  zapoznanie się z  zawodem leśnika, rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą

„Babcia i dziadek”

- odkrywanie litery b, B – małej i wielkiej; określanie miejsca spółgłoski w słowie

-  kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych

-  rozwijanie pamięci i uwagi

-  orientowanie się, jakie istnieją pokrewieństwa w rodzinie

-  ćwiczenie orientacji na kartce papieru

-  odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8

„ Projekt zabawki”

-   zachęcenie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości i wnioskowania

-  wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

-  rozwijanie umiejętności rachunkowych w  poznanym zakresie

-  wyodrębnienie podzbioru z określonej całości ( zbioru )