foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Dzień Przedszkolaka
Poznajemy owoce i warzywa - spacer na Rynek Wielkopol...
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły...